សភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តសៀមរាប-ឧត្តរមានជ័យ

នៅរសៀលថ្ងៃទី19 ខែឧសភា ឆ្នាំ2017

សភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តសៀមរាប-ឧត្តរមានជ័យ

បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារការិយាល័យប្រតិបត្តិប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

ក្រោមអធិបតីភាព លោក ហ៊ុយ ភៀវ ប្រធាន សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

ដោយមានការចូលរួមពី លោកស្រី ឈៀង ច័ន្ទវាសនា តំណាងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តសៀមរាប

សមាជិកជ្រើសតាំង និងទីប្រឹក្សា

Be Sociable, Share!